Forensisch psycholoog/orthopedagoog in Assen voor 32-36 uur per week

Ben jij een forensisch opgeleide psycholoog of orthopedagoog en heb je ervaring met kwetsbare jongvolwassenen met een justitieel verleden? En wil je een concrete en directe bijdrage leveren aan een meer stabiel en zo zelfstandig mogelijk leven voor deze jongvolwassenen buiten de criminaliteit? Solliciteer dan voor de functie van Psycholoog/Orthopedagoog bij het Forensisch Centrum voor Adolescenten!

Functieomschrijving .

Als psycholoog/orthopedagoog bij het Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) ben je werkzaam binnen het behandelteam dat onze cliënten behandelt en begeleidt en verantwoordelijk voor de behandeltrajecten van onze cliënten. Onze cliënten zijn recidiverende jongvolwassenen in de leeftijd van 16-24 jaar met multi-problematiek, waaronder verstandelijke beperkingen en gedragsstoornissen. Doel is om deze jongeren zodanig te behandelen en ondersteunen dat zij zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij en geen delicten meer plegen. Elke jongere volgt een individueel forensisch programma op maat, afgestemd op de specifieke problematiek en bestaande uit een combinatie van verschillende interventies (bijvoorbeeld TOPs!, Brains4Use of Solide Basis voor de Toekomst).

Als psycholoog/orthopedagoog draag je bij aan het realiseren van de zorgdoelstellingen. Je verzorgt intakes van cliënten, stelt behandelplannen op onder leiding van het hoofd behandelzaken en in nauw overleg met je collega’s van het multidisciplinaire behandelteam. Je verricht diagnostiek, voert de behandelplannen uit en monitort de voortgang van cliënten. Het behandelteam bestaat uit forensisch psychologen/ orthopedagogen en sociaal maatschappelijk werkers. Je neemt deel aan het periodiek multidisciplinair overleg en de intervisiebijeenkomsten voor behandelaars. Voor cliënten die wonen in één van onze semi-zelfstandige woonvoorzieningen, verzorg je tevens praktische instructies aan de woonbegeleiders, leerwerkbegeleiders, beveiligers en nachtwakers voor wat betreft hun aandeel in de uitvoering van de behandelplannen en de omgang met en bejegening van cliënten.

Uiteraard volg je de ontwikkelingen met betrekking tot de populatie, de forensische zorg en wetenschap en adviseer je het hoofd behandelzaken over de wijze waarop deze kennis geïntegreerd kan worden in het beleid van het FCA. Door middel van adviezen, instructies en aanbevelingen draag je bij aan de deskundigheidsbevordering van je collega’s. Je signaleert knelpunten in de zorgverlening en levert een bijdrage aan de continue verbetering van onze zorgverlening.

Functie-eisen .

Als forensisch psycholoog/orthopedagoog wordt van je verwacht dat je de kennis en vaardigheden hebt om jongeren met multi-problematiek en een detentieverleden te behandelen en begeleiden:

 • Academische Master forensische psychologie of forensische orthopedagogiek aangevuld met minimaal drie jaar directe behandelervaring met de doelgroep (delinquente jongvolwassenen, LVB en gedragsproblematiek) en een diagnostische aantekening.
  Pas afgestudeerde forensisch psychologen/orthopedagogen met aantoonbare forensische affiniteit (stages, bijbanen, gevolgde trainingen) komen ook in aanmerking als ze aantoonbaar kunnen maken te beschikken over een vergelijkbaar ervaringsniveau.
 • Je beschikt over gespecialiseerde theoretische kennis van de forensische psychologie/ orthopedagogiek, hebt kennis van inhoudelijke en procesmatige aspecten van detentie en psychologische behandeling en inzicht in de onderlinge samenhang van deze processen;
 • Je bent bekend met de organisatie en taakverdeling van het forensisch psychologisch/orthopedagogisch werkveld en aangrenzende terreinen en je bent op de hoogte van actuele ontwikkelingen;
 • Je hebt inzicht in psychosociale behandelmethoden en therapeutische relaties en je hebt kennis van de plichten en bevoegdheden van psychologen/ orthopedagogen volgens de wet BIG en van relevante wet- en regelgeving en geldende procedures;
 • Je bent vaardig in het coördineren van processen en het werken in multidisciplinaire teams;
 • Je beschikt over een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en bent cultuursensitief;
 • Je staat sterk in je schoenen en bent stressbestendig;
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B;
 • Het overleggen van een originele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is verplicht.

Aanbod .

 • Een afwisselende en uitdagende baan voor 32-36 uur per week;
 • Werklocatie: Assen
 • Tijdelijk contract voor 1 jaar met een proeftijd van drie maanden;
 • Salariëring: conform CAO GGZ start in functiegroep 60
 • Startdatum: zo spoedig mogelijk

Procedure .

Ben je geïnteresseerd, stuur dan je motivatiebrief en recent CV aan sollicitaties@forensischcentrum.com ter attentie van Erwin de Vries, met in de titel de functie waarop je solliciteert. Of bel het FCA op telefoonnummer 020-4423221.

Deel deze vacature

Contact