Fasehuis Bosrankstraat

Nieuws

Een aantal bewoners van de Bosrankstraat heeft een open brief over de verblijfzorg in het Fasehuis in de Bosrankstraat geschreven. Hierin geven ze aan zich zorgen te maken over de aanwezigheid van het Fasehuis in hun straat en over de veiligheid in hun wijk. Voor het Forensisch Centrum voor Adolescenten is deze brief een belangrijk signaal en we gaan dan ook op korte termijn met omwonenden in gesprek over mogelijke oplossingen en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. We zijn blij dat de omwonenden zelf ook al aangeven te willen investeren in het onderlinge contact.

Als Forensisch Centrum voor Adolescenten zijn we met deze verblijfzorg begonnen omdat we het belangrijk vinden dat iedere jongere in Nederland de hulp krijgt die hij of zij verdient. Dit geldt zeker ook voor de jongeren die in de Bosrankstraat verblijven. Zij willen graag terugkeren in de maatschappij, maar moeten dan wel leren om te gaan met de ingewikkelde problemen die ze daarbij ervaren. We weten dat resocialisatie het beste werkt als het zoveel als mogelijk in de maatschappij zelf plaatsvindt. Daarom is het landelijk beleid dat we hier zoveel mogelijk voor kiezen. Voor deze specifieke jongeren was er tot nu toe nog geen passende oplossing. Met ons geïntegreerde aanbod is dat er nu wel. We leren de jongeren tijdens hun verblijf om zo goed mogelijk ‘samen’ te leven.

Samenleven betekent ook samen met omwonenden. Op een manier die veilig en goed voelt voor iedereen. Dit gevoel is er nu nog onvoldoende. We gaan samen met de omwonenden op zoek naar een positieve manier van samenleven en naar oplossingen voor de problemen die we daarbij tegenkomen.

Als Forensisch Centrum voor Adolescenten zijn we in ieder geval hard bezig om de kans op incidenten en overlast zo klein mogelijk te maken. Dit doen we door behandeling op maat te bieden, intensieve begeleiding en door het stellen van grenzen. Dit proces gaan we graag met de omgeving aan. Dat betekent dat we actiever investeren in het contact met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden.

Gisteren hebben we als instelling een constructief gesprek gevoerd over het belang van goede verblijfzorg en de leefbaarheid in de wijk met Erna Berends van stadsdeel Noord. We hebben ondertussen ook gesproken met één van de bewoners en ze per brief uitgenodigd voor een gesprek op korte termijn over samenwerking en communicatie. Daarnaast organiseren we binnenkort, in samenwerking met de gemeente, een nieuwe informatieavond voor alle buurtbewoners.