Nieuws ivm Covid-19/Corona

Informatie voor cliënten en belanghebbenden
Laatst bijgewerkt: 2 juli 2020

Hierbij informeer ik u over de maatregelen die wij als Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) hebben genomen ten aanzien van Covid-19/ het Corona-virus. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het kabinet.

We vinden het belangrijk om deze maatregelen te nemen om zo eraan bij te dragen dat verspreiding zoveel als mogelijk wordt voorkomen en de gezondheid van medewerkers, cliënten en derden niet in gevaar komt.

Alle onderstaande maatregelen gelden in beginsel tot nader orde. We volgen het nieuws op de voet en bij nadere instructies vanuit RIVM en het kabinet zullen wij deze maatregelen herzien indien daar aanleiding toe is.

Informatie/maatregelen:
1. We vragen alle cliënten en medewerkers om de hygiëne-instructies van het RIVM op te blijven volgen:

  • Hoest en nies in de binnenkant van je arm,
  • Was regelmatig je handen minstens 20 seconden met zeep,
  • Bewaar afstand tot anderen, minstens 1.5e meter en schud geen handen,
  • Bezoek geen feestjes/verjaardagen of bijeenkomsten waarbij de 1.5e meter afstand niet kan worden gewaarborgd.

2. Per 7 juni mag in het Fasehuis weer bezoek worden ontvangen. Daarbij gelden een aantal regels:
– Bezoekers mogen alleen op afspraak langskomen;
– Bezoekers wordt voor binnenkomst gevraagd of zij (milde) klachten hebben of in de afgelopen 2 weken hebben gehad, die overeenkomen met de symptomen van Covid-19. Zo ja, dan kan het bezoek niet doorgaan.
– Bezoekers moeten hun handen bij binnenkomst desinfecteren;
– Bezoekers moeten gedurende het bezoek in het Fasehuis een mondkapje op houden;
– Per bezoek mogen maximaal 2 bezoekers per cliënt langskomen;
– De kamer van de cliënt dient na een bezoek te worden gelucht en schoongemaakt. Ook alle oppervlakken die vaak en veel worden aangeraakt (deurknoppen, leuningen, sanitair) en eventueel gebruikt servies.
Cliënten wordt vooralsnog gevraagd niet bij elkaar op de kamer te gaan zitten.
Ook zijn in het Fasehuis voorlichtingsflyers opgehangen van het Rode Kruis die gaan over hoe jezelf en anderen te beschermen en hoe je om kan gaan met stress in verband met corona.

3. Cliënten met milde klachten
Meld het aan je behandelaar/woonbegeleider en blijf zoveel als mogelijk binnen. Woon je in het Fasehuis, dan word je regulier bij je herstel ondersteund door het woonteam. Milde klachten zijn: een loopneus/ verkoudheid, lichte hoest of lichte verhoging.
Vanaf 1 juni is het mogelijk om bij klachten te worden getest door de GGD. Woonbegeleiders helpen cliënten met klachten bij het maken van een testafspraak.

4. Cliënten met ernstige klachten
Meld het aan je behandelaar/woonbegeleider en blijf zoveel als mogelijk binnen. Woon je in het Fasehuis, dan zal je woonbegeleider je huisarts bellen voor nadere instructies. Woon je thuis, bel dan zelf met je huisarts of laat een huisgenoot bellen. Ernstige klachten zijn: een loopneus/ verkoudheid in combinatie met hoest en koorts.
Vanaf 1 juni is het mogelijk om bij klachten te worden getest door de GGD. Woonbegeleiders helpen cliënten met klachten bij het maken van een testafspraak.

5. Medewerkers zonder klachten
Zolang medewerkers geen klachten hebben, werken ze gewoon door zodat de zorgverlening aan cliënten gewaarborgd is.
De behandelafspraken vinden per 7 juni weer regulier plaats en dus niet meer digitaal. Wel houden we zoveel als mogelijk 1.5m afstand van elkaar.
Wanneer een gezinslid van een medewerker ziek is, dient de medewerker wel thuis te blijven en kan een behandelafspraak eventueel digitaal doorgaan.

6. Medewerkers met klachten
Om anderen te beschermen, melden medewerkers met klachten zich ziek en blijven ze thuis. Afspraken worden dan verzet en betrokkenen worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
Vanaf 1 juni is het mogelijk om getest te worden door de GGD. Medewerkers met (milde) klachten, zullen een afspraak maken om zich te laten testen.

7. In geval van een (verdenking van) besmetting in het Fasehuis met Covid-19 wordt contact opgenomen met de GGD en volgt het FCA te allen tijde het protocol van de GGD. Mocht dit het geval zijn, dan zal het FCA alle betrokkenen zo spoedig mogelijk infomeren.

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met het FCA opnemen via uw reguliere contactpersoon van het FCA.

Het bestrijden van dit virus is iets wat we als Nederlanders allemaal samen moeten doen. We vertrouwen dan ook op ieders medewerking om de adviezen van het RIVM en de overheid nauwgezet op te volgen.

Amsterdam, 2 juli 2020
Mw. Daphne Breuker,
Directeur Forensisch Centrum voor Adolescenten