Nieuws ivm Covid-19/Corona

Informatie voor cliënten en belanghebbenden

Hierbij informeer ik u over de maatregelen die wij als Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) hebben genomen ten aanzien van Covid-19/ het Corona-virus. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM en het kabinet.

We vinden het belangrijk om deze maatregelen te nemen om zo eraan bij te dragen dat verspreiding zoveel als mogelijk wordt voorkomen en de gezondheid van medewerkers, cliënten en derden niet in gevaar komt.

Alle onderstaande maatregelen gelden in beginsel tot 6 april 2020. We volgen het nieuws op de voet en bij nadere instructies vanuit RIVM en het kabinet zullen wij deze maatregelen herzien indien daar aanleiding toe is.

Informatie/maatregelen:
1. We vragen alle cliënten en medewerkers om de hygiëne-instructies van het RIVM op te volgen:

  • Hoest en nies in de binnenkant van je arm,
  • Was regelmatig je handen minstens 20 seconden met zeep,
  • Bewaar afstand tot anderen, minstens 1.5e meter en schud geen handen,
  • Bezoek geen feestjes/verjaardagen of bijeenkomsten met meer dan 5 personen.

2. In het Fasehuis wordt geen bezoek meer ontvangen en vragen we cliënten om niet meer bij elkaar op de kamer te gaan zitten.

3. Cliënten met milde klachten
Meld het aan je behandelaar/woonbegeleider en blijf zoveel als mogelijk binnen. Woon je in het Fasehuis, dan word je regulier bij je herstel ondersteund door het woonteam. Milde klachten zijn: een loopneus/ verkoudheid, lichte hoest of lichte verhoging.

4. Cliënten met ernstige klachten
Meld het aan je behandelaar/woonbegeleider en blijf zoveel als mogelijk binnen. Woon je in het Fasehuis, dan zal je woonbegeleider je huisarts bellen voor nadere instructies. Woon je thuis, bel dan zelf met je huisarts of laat een huisgenoot bellen. Ernstige klachten zijn: een loopneus/ verkoudheid in combinatie met hoest en koorts.

5. Medewerkers zonder klachten
Zolang medewerkers geen klachten hebben, werken ze gewoon door zodat de zorgverlening aan cliënten gewaarborgd is. Dit geldt dus ook voor behandelafspraken. Die gaan in beginsel gewoon door.

6. Medewerkers met klachten
Om anderen te beschermen, melden medewerkers met klachten zich ziek en blijven ze thuis. Afspraken worden dan verzet en betrokkene worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd.

7. In geval van een (verdenking van) besmetting in het Fasehuis met Covid-19 wordt contact opgenomen met de GGD en volgt het FCA te allen tijde het protocol van de GGD. Mocht dit het geval zijn, dan zal het FCA alle betrokkenen zo spoedig mogelijk infomeren.

Voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact met het FCA opnemen via uw reguliere contactpersoon van het FCA.

Het bestrijden van dit virus is iets wat we als Nederlanders allemaal samen moeten doen. We vertrouwen dan ook op ieders medewerking om de adviezen van het RIVM en de overheid nauwgezet op te volgen.

Amsterdam 16 maart 2020
Mw. Daphne Breuker,
Directeur Forensisch Centrum voor Adolescenten