INFORMATIE VOOR CLIENTEN.

Wanneer je door de rechter een behandeling of verblijf bij het Forensisch Centrum Adolescenten krijgt opgelegd, dan volg je bij ons een programma op maat. Wat dat precies betekent lees je hier.

Het Forensisch Programma op Maat

Een behandelaar van het Forensisch Centrum Adolescenten (FCA) zal met jou allereerst een intakegesprek voeren. We maken kennis en bespreken onder meer wat ertoe geleid heeft dat je een behandeling en/of verblijf bij het FCA hebt opgelegd gekregen en wat jouw specifieke omstandigheden en persoonlijkheidseigenschappen zijn.
Intake

We brengen in de intake ook jouw sociale leven in kaart (vrienden, school, werk) en de verschillende instanties waar je mee te maken hebt (bijvoorbeeld je toezichthouder, de gemeente of je huisarts). Het is mogelijk dat je in de intakefase ook enkele vragenlijsten of testen zal doen, zodat wij een goed beeld krijgen van wie jij bent en wat jij nodig hebt om te voorkomen dat je weer in aanraking komt met politie en Justitie. Het uitgangspunt daarbij is dat jouw leven jouw verantwoordelijkheid is; wij gaan proberen jou zo goed mogelijk te helpen die verantwoordelijkheid ook te nemen.

Behandeltraject

Dat doen we door vervolgens een behandelplan op te stellen. Daarin spreken we af wat de doelen zijn van onze begeleiding waaraan we samen met jou gaan werken. Kom jij ook in ons Fasehuis wonen, dan nemen we de Huisregels met je door en spreken we af dat je je gedurende je verblijf in het Fasehuis daaraan zal houden.

Na de vaststelling van het behandelplan beginnen we met het echt werk; we gaan op verschillende manieren met elkaar werken aan een positieve ontwikkeling. Gedurende de week krijg je kennis en inzichten aangereikt die we koppelen aan praktische oefeningen, bijvoorbeeld hoe je je eigen emoties kan herkennen en er mee om kan gaan. Hierbij maken we gebruik van methoden die speciaal ontwikkeld zijn voor jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en Justitie. Indien je eerder in detentie behandeling hebt gekregen, kunnen we daarop voortbouwen.

In aanvulling daarop gaan we werken aan je vaardigheden voor het verkrijgen en behouden van een opleiding of een baan. Binnen het FCA werken we met Aan de Slag. Als je technisch aangelegd bent, kan je meehelpen met onderhoudswerkzaamheden en als je alles wilt leren over koffie, kan je met een barista meelopen. Je ziet dan verschillende bedrijfsonderdelen, zoals de productie van koffie, het inpakken en leveren aan een klant en de verkoop van koffie op markten en evenementen. Deze werkplekken geven je ook oefenruimte om je nieuwe vaardigheden in de praktijk te kunnen uitproberen.
Het weekprogramma zal in het begin behoorlijk intensief zijn; je gaat dan meerdere dagdelen per week met ons aan de slag. Naarmate jouw traject vordert, zullen die uren telkens afnemen.

Verblijf je in een Fasehuis, dan bieden we je ook ondersteuning bij het zelfstandig draaien van een huishouden (bijvoorbeeld boodschappen doen en koken) en het nakomen van afspraken voor bijvoorbeeld je werk of je opleiding. Ook kan je onder begeleiding gaan sporten.

Zo intensief met jezelf aan de slag gaan, is altijd even wennen. Zeker als je ook in een nieuwe woonomgeving komt. Het zal gaan met vallen en opstaan. Op het ene moment gaat het goed en voel je je prima, op een ander moment ben je misschien boos en gefrustreerd omdat de zaken niet lopen zoals je wilt. Dat is een normaal proces. Samen met jou zullen we op de mindere momenten op zoek gaan naar oplossingen zodat je de stijgende lijn terugvindt en niet terugvalt in risicovol gedrag. Het uitgangspunt daarbij is wat het beste is voor jou op de langere termijn. Dat betekent ook dat we soms samen vol moeten houden en door moeten zetten, ook als het makkelijker lijkt om op te geven.

Na beëindiging van je door de rechter opgelegde behandeling is het, indien je daarvoor in aanmerking komt, mogelijk om je behandeling en/of verblijf bij het centrum voort te zetten. Als je een eigen woonruimte gaat zoeken, kunnen wij jou daarbij ook ondersteunen.

Verblijfszorg

Indien je geplaatst wordt bij een Fasehuis van het Forensisch Centrum Adolescenten, kom je met vier tot vijf andere cliënten te wonen in een huis. Bij de start van je verblijf zal er 24 uur per dag en 7 dagen per week een medewerker van het FCA aanwezig zijn. Het woonteam helpt jou en je medebewoners om zoveel mogelijk een rustig huishouden te draaien en goed met elkaar samen te wonen.

We bieden je in het Fasehuis zelfstandigheidsondersteuning op verschillende gebieden, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging en hygiëne, eten en gezondheid, het organiseren van afspraken met instanties waarmee je te maken hebt (zoals huisarts of gemeente) en het voorbereiden op zelfstandig wonen.

Hoewel het behandelteam en het woonteam bestaan uit verschillende medewerkers, hebben de teams goed contact, zodat het behandelteam op de hoogte is van jouw voortgang in het Fasehuis. Op die manier zorgen we ervoor dat de behandeling en begeleiding goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken zodat jij jouw doelen kan behalen.

Gaat het traject goed en laat je zien dat je zelfstandig kan wonen, dan kan je doorstromen naar een woonplek met minder begeleiding.

Huisregels fasehuis

De belangrijkste huisregels van het Fasehuis staan hieronder vermeld. Kom je in het Fasehuis wonen, dan worden alle huisregels nader met je besproken. In aanvulling op de huisregels kunnen ook individuele afspraken met je gemaakt worden waaraan je je dient te houden.

  • We behandelen elkaar respectvol. Dit houdt onder meer in dat (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd worden.
  • We gaan uit van een nachtrust tussen 23:00 uur ‘s avonds en 07:00 uur ‘s morgens. Je wordt verzocht op te staan/ gewekt tussen 07:00 – 10:00 uur.
  • Bezoek dient twee dagen van tevoren te worden aangemeld bij je behandelaar. Bezoek ontvang je in je eigen kamer of in de gezamenlijke ruimte mits je anderen niet stoort.
  • Het is niet toegestaan om voorwerpen in je bezit te hebben die een gevaar voor jou of voor de goede gang van zaken in de instelling kunnen opleveren.
  • In verband met brandgevaar is het niet toegestaan te roken in het Fasehuis.
  • Alcohol- en drugsgebruik en/of handel hierin is niet toegestaan, zowel in het Fasehuis als in de directe omgeving van het Fasehuis.
  • Je bent zelf verantwoordelijk voor het opruimen en schoonhouden van je kamer en de andere door jou gebruikte ruimtes.
  • We respecteren elkaars privacy. Het is daarom niet toegestaan om zonder toestemming foto’s of video’s van elkaar te maken en/of te delen met anderen.
Contact