Vacatures.

Nieuws2021-05-10T09:12:53+00:00

JE NIEUWE ORGANISATIE.

Het FCA is een kleinschalig centrum dat behandeling en verblijfzorg biedt aan jongvolwassenen (16-24 jaar) die vanwege een verstandelijke beperking en gedragsstoornissen een strafrechtelijke veroordeling hebben. Het doel van het FCA is om deze jongeren zodanig te ondersteunen dat zij zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij en daarbij niet meer in aanraking komen met politie en justitie. Dat doen we met een op elke jongere afgestemd specialistisch behandeltraject in combinatie met verblijfzorg in één van onze woonvormen. Het Forensisch Programma op Maat is gericht op het afremmen van (herhaald) delinquent gedrag, het stimuleren van een positieve persoonlijkheidsontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Onze jongeren worden overwegend binnen een strafrechtelijk kader behandeld en begeleid, met de mogelijkheid om door te stromen in een traject in het kader van de Wet Langdurige Zorg.

Sociaal pedagogisch werker 2, Amsterdam

Sociaal pedagogisch werker 2, Amsterdam. Ben jij een MBO-opgeleide sociaal pedagogisch werker en heb je affiniteit met kwetsbare jongvolwassenen die vanwege gedragsstoornissen een detentieverleden hebben? En wil je Lees meer

Contact
Ga naar de bovenkant